Mu Mới ra, MU 97D - Season 2 Exp 5x - Drop 10% - CÀY CHAY MIỄN PHÍ
Mu Mới ra, MU 97D - Season 2 Exp 5x - Drop 10% - CÀY CHAY MIỄN PHÍ

Trang chủ: https://mu97d.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://mu97d.pro/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: KY NIEM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5x, Drop 10%

Alpha Test: 30/03/2024 (10h) - Open Beta: 03/04/2024 (20h)