Mu Mới ra, MU Anh Hùng - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - drop ngọc full all boss
Mu Mới ra, MU Anh Hùng - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - drop ngọc full all boss

Trang chủ: https://mu-anhhung.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumavuong1002/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quỷ Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 29/11/2023 (13h) - Open Beta: 01/12/2023 (19h)