Mu Mới ra, MU ATLANTIC - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Cày cuốc lên đồ, sự kiện phong phú
Mu Mới ra, MU ATLANTIC - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Cày cuốc lên đồ, sự kiện phong phú

Trang chủ: http://mu-atlantic.info

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/quangcaomufree

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: New century

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 50%

Alpha Test: 27/12/2023 (13h) - Open Beta: 29/12/2023 (13h)