Mu Mới ra, 💥MU BÁ VƯƠNG SS2💥 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Cộng Hưởng Full Option Không GHRS
Mu Mới ra, 💥MU BÁ VƯƠNG SS2💥 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Cộng Hưởng Full Option Không GHRS

Trang chủ: http://mu-bavuong.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/BQTMuBaVuongVn

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 31/01/2024 (13h) - Open Beta: 02/02/2024 (13h)