Mu Mới ra, Mu Bắc Giang - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn Phí 99% Không Webshop Cày Quốc
Mu Mới ra, Mu Bắc Giang - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn Phí 99% Không Webshop Cày Quốc

Trang chủ: https://mubacgiang.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubacgiang.net/?ref=page_internal

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hồi Ức

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 25/03/2022 (19h) - Open Beta: 09/04/2022 (19h)