Mu Mới ra, Mu Băng Giá - Season 6 Exp 999x - Drop 20% - Miễn phí 99%,Không WedShop
Mu Mới ra, Mu Băng Giá - Season 6 Exp 999x - Drop 20% - Miễn phí 99%,Không WedShop

Trang chủ: https://mubanggia.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubanggia2023/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Băng Giá

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 20%

Alpha Test: 26/04/2023 (13h) - Open Beta: 27/04/2023 (13h)