Mu Mới ra, MU BÁO TỐ SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - cầy cuốc 99% k kích nạp even hấp dẫ
Mu Mới ra, MU BÁO TỐ SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - cầy cuốc 99% k kích nạp even hấp dẫ

Trang chủ: https://mu-thientu.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/spmuonline2020

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BÁO TỐ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 50%

Alpha Test: 12/02/2022 (9h) - Open Beta: 13/02/2022 (13h)