Mu Mới ra, Mu Bất Diệt 2023  - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - Miễn phí chơi tết Sung Sướng
Mu Mới ra, Mu Bất Diệt 2023  - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - Miễn phí chơi tết Sung Sướng

Trang chủ: http://mubatdiet.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubatdietvip

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 99%

Alpha Test: 06/01/2023 (13h) - Open Beta: 08/01/2023 (13h)