Mu Mới ra, MU BẤT DIỆT MỚI ĐÔNG - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - miễn phí full thần socket +15
Mu Mới ra, MU BẤT DIỆT MỚI ĐÔNG - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - miễn phí full thần socket +15

Trang chủ: http://mubatdiet.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubatdietvip

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 99%

Alpha Test: 11/11/2022 (13h) - Open Beta: 13/11/2022 (13h)