Mu Mới ra, Mu Bất Diệt Mới Ra - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - miễn phí đông vui dễ chơi dễ kiếm
Mu Mới ra, Mu Bất Diệt Mới Ra - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - miễn phí đông vui dễ chơi dễ kiếm

Trang chủ: http://mubatdiet.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubatdietvip

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 99%

Alpha Test: 26/10/2023 (13h) - Open Beta: 28/10/2023 (13h)