Mu Mới ra, Mu Bất Diệt - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Không top lạp đồ đạc có giá trị
Mu Mới ra, Mu Bất Diệt - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Không top lạp đồ đạc có giá trị

Trang chủ: https://mu-vinhhang.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/people/Mu-Online-Season-69-Huy%E1%BB%81n-tho%E1%BA%A1i-tr%E1%BB%9F-l%E1%BA%

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu Bất Diệt

Loại Mu: Non Reset, Exp 250x, Drop 10%

Alpha Test: 14/05/2024 (19h) - Open Beta: 16/05/2024 (19h)