Mu Mới ra, MU BHSS6 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 100% Không Webshop
Mu Mới ra, MU BHSS6 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 100% Không Webshop

Trang chủ: http://MUBHSS6.COM

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUBHSS6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ GOLD

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 24/10/2022 (19h) - Open Beta: 27/10/2022 (19h)