Mu Mới ra, MU BHSS6 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 100% Không WEBSHOP
Mu Mới ra, MU BHSS6 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 100% Không WEBSHOP

Trang chủ: http://mubhss6.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUBHSS6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ DIAMOND

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 12/11/2022 (19h) - Open Beta: 15/11/2022 (19h)