Mu Mới ra, Mu Biên Hòa - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn phí 100% Cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Biên Hòa - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn phí 100% Cày cuốc

Trang chủ: http://mubhss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthienbaoss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ VULCANUS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 02/03/2023 (13h) - Open Beta: 03/03/2023 (19h)