Mu Mới ra, Mu Biên Hoà - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn Phí 100% siêu cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Biên Hoà - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn Phí 100% siêu cày cuốc

Trang chủ: http://mubhss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubienhoass6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Noria

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 100%

Alpha Test: 01/04/2023 (13h) - Open Beta: 02/04/2023 (19h)