Mu Mới ra, Mu Biên Hoà - Season 6 Exp 9999x - Drop 500% - Phiên Bản Custom Đẹp Mắt
Mu Mới ra, Mu Biên Hoà - Season 6 Exp 9999x - Drop 500% - Phiên Bản Custom Đẹp Mắt

Trang chủ: https://mubhss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubienhoass6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: WARIOR

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 500%

Alpha Test: 03/12/2023 (13h) - Open Beta: 04/12/2023 (19h)