Mu Mới ra, Mu Cá Heo - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mu Miễn Phí Cày Quốc
Mu Mới ra, Mu Cá Heo - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mu Miễn Phí Cày Quốc

Trang chủ: https://mucaheo.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucaheos2vn

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Phục Hưng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 01/03/2022 (13h) - Open Beta: 03/03/2022 (13h)