Mu Mới ra, MU CHÍ TÔN - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN
Mu Mới ra, MU CHÍ TÔN - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

Trang chủ: https://muchiton.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mupkhay2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN MỆNH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 25/01/2024 (13h) - Open Beta: 26/01/2024 (13h)