Mu Mới ra, ***MU CHIẾN THẦN*** - Season 6 Exp 3000x - Drop 90% - Custom cày cuôc giải trí

Trang chủ: https://chienthan.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/chienthanss6.15/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Nhân Phẩm

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 90%

Alpha Test: 05/01/2024 (13h) - Open Beta: 07/01/2024 (13h)