Mu Mới ra, ***MU CHIEN THAN*** - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Free ALL, Đồ dễ kiếm chăm cày là có

Trang chủ: https://chienthan-ss6.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/chienthanss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 17/08/2023 (10h) - Open Beta: 18/08/2023 (19h)