Mu Mới ra, MU CHIẾN THẦN - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ 99% CÀY CUỐC LÀ CÓ
Mu Mới ra, MU CHIẾN THẦN - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ 99% CÀY CUỐC LÀ CÓ

Trang chủ: http://mukhaihuyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/gia.bao.2039/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CHIẾN THẦN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 05/07/2024 (13h) - Open Beta: 06/07/2024 (19h)