Mu Mới ra, MU CHIẾN THẦN  - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ CÀY CUỐC LÀ CÓ

Trang chủ: https://mukhaihuyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/asrisl621

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CHIẾN THẦN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 23/04/2024 (13h) - Open Beta: 24/04/2024 (19h)