Mu Mới ra, Mu CNC - Ký Ức Tuổi  - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Free 100%, Boss 24/24 chết lại hiện
Mu Mới ra, Mu CNC - Ký Ức Tuổi  - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Free 100%, Boss 24/24 chết lại hiện

Trang chủ: http://mucnc.com.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucnc.com.vn

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu CNC - Ký Ức Tuổi Thơ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 07/04/2022 (13h) - Open Beta: 08/04/2022 (13h)