Mu Mới ra, Mu Của Các Siêu Sao - Season 6 Exp 7777x - Drop 40% - Săn Boss Lên Đồ PK Ầm Ầm
Mu Mới ra, Mu Của Các Siêu Sao - Season 6 Exp 7777x - Drop 40% - Săn Boss Lên Đồ PK Ầm Ầm

Trang chủ: https://mu-sieusao.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091937056347

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chiến Tranh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 7777x, Drop 40%

Alpha Test: 05/07/2024 (8h) - Open Beta: 06/07/2024 (19h)