Mu Mới ra, Mu Cuồng Long - Season 6 Exp 350x - Drop 35% - Hệ Thống Tu Chân, Quân Hàm, Hồn Hoà
Mu Mới ra, Mu Cuồng Long - Season 6 Exp 350x - Drop 35% - Hệ Thống Tu Chân, Quân Hàm, Hồn Hoà

Trang chủ: https://mucuonglong.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003735967808

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Mới: BẠCH ĐẾ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 350x, Drop 35%

Alpha Test: 31/10/2023 (13h) - Open Beta: 01/11/2023 (20h)