Mu Mới ra, 👑mu custom mới nhất - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Wing và các nguyên liệu bán shop
Mu Mới ra, 👑mu custom mới nhất - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Wing và các nguyên liệu bán shop

Trang chủ: http://mu-shop.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mu.shopnew2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BẢO KÊ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 09/05/2024 (13h) - Open Beta: 10/05/2024 (13h)