Mu Mới ra, MU CUSTOM MOI RA - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -  MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - SIÊU BOS
Mu Mới ra, MU CUSTOM MOI RA - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -  MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - SIÊU BOS

Trang chủ: http://mubachlong.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Newserver2024s/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN MÃ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 18/03/2024 (13h) - Open Beta: 19/03/2024 (13h)