Mu Mới ra, Mu Cửu Long - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc , Custom Đồ Mới
Mu Mới ra, Mu Cửu Long - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc , Custom Đồ Mới

Trang chủ: https://mu-cuulong.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muonlines.ss6.9/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Davias

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 17/09/2023 (10h) - Open Beta: 18/09/2023 (13h)