Mu Mới ra, Mu Đà Nẵng - Season 6 Exp 500x - Drop 15% - Miễn Phí 99% Không Top Nạp
Mu Mới ra, Mu Đà Nẵng - Season 6 Exp 500x - Drop 15% - Miễn Phí 99% Không Top Nạp

Trang chủ: https://www.mu-danang.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muwebzen2003/?ref=pages_you_manage

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Anh Hùng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 15%

Alpha Test: 09/02/2022 (19h) - Open Beta: 10/02/2022 (19h)