Mu Mới ra, MU Đại Chiến - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - Mu Mới Ra Open Beta
Mu Mới ra, MU Đại Chiến - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - Mu Mới Ra Open Beta

Trang chủ: https://mudaichien.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.fb.com/groups/congdonggamethumu

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đại Chiến

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 17/01/2024 (8h) - Open Beta: 19/01/2024 (13h)