Mu Mới ra, MU Đại Việt - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Cầy cuốc,ko top phú hộ,ko kick nạp

Trang chủ: http://mu-daiviet.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUDAIVIETONLINE

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bất Diệt 2

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 20%

Alpha Test: 22/10/2021 (14h) - Open Beta: 24/10/2021 (14h)