Mu Mới ra, MU Đại Vương - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - Mu Mới Ra Open Beta
Mu Mới ra, MU Đại Vương - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - Mu Mới Ra Open Beta

Trang chủ: https://mudaivuong.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.fb.com/groups/congdonggamethumu

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đại Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 21/12/2023 (19h) - Open Beta: 23/12/2023 (13h)