Mu Mới ra, Mu Đam Mê - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Sự Kiên Guil Đual Top rs đồ
Mu Mới ra, Mu Đam Mê - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Sự Kiên Guil Đual Top rs đồ

Trang chủ: https://gaion.dammemu.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Dammemu.net/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Gaion

Loại Mu: Non Reset, Exp 300x, Drop 50%

Alpha Test: 17/11/2021 (8h) - Open Beta: 20/11/2021 (13h)