Mu Mới ra, Mu Đế Vương - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Hàm Hiệu
Mu Mới ra, Mu Đế Vương - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Hàm Hiệu

Trang chủ: https://mu-devuong.net/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: https://www.facebook.com/mudev

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 09/12/2022 (13h) - Open Beta: 11/12/2022 (13h)