Mu Mới ra, MU ĐỘC QUYỀN - Season 6 Exp 1500x - Drop 50% - Không Webshop, Cày Cuốc
Mu Mới ra, MU ĐỘC QUYỀN - Season 6 Exp 1500x - Drop 50% - Không Webshop, Cày Cuốc

Trang chủ: http://mudocquyen.com/?fbclid=IwAR1kOjOO1xWeLkptxvFlBXSYasFFd1WifthJxKRMyRum-RNuFVDXglAiMk8

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100065716110222

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Davias

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1500x, Drop 50%

Alpha Test: 21/10/2022 (19h) - Open Beta: 23/10/2022 (19h)