Mu Mới ra, Mu DT - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Server ko nhân nap ko kích nạp
Mu Mới ra, Mu DT - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Server ko nhân nap ko kích nạp

Trang chủ: http://mudt.info

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muductrong

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU ĐỨC TRỌNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 10/06/2022 (19h) - Open Beta: 10/06/2022 (19h)