Mu Mới ra, MU ĐỨC TRỌNG - Season 2 Exp 200x - Drop 20% - LỐI CHƠI ĐƠN GIẢN CHUẢN CỔ XƯA
Mu Mới ra, MU ĐỨC TRỌNG - Season 2 Exp 200x - Drop 20% - LỐI CHƠI ĐƠN GIẢN CHUẢN CỔ XƯA

Trang chủ: http://mudt.info

Fanpage hỗ trợ: http://fb.com/muductrong

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: MUDT

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 24/11/2022 (8h) - Open Beta: 27/11/2022 (19h)