Mu Mới ra, MU EURO - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - MIỄN PHÍ, SĂN WCOIN, LỊCH TRÌNH RÕ

Trang chủ: https://mu-euro.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61561322853507

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: EURO

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 06/07/2024 (13h) - Open Beta: 07/07/2024 (13h)