Mu Mới ra, MU FPT - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - max 380 cộng hưởng max 2 option
Mu Mới ra, MU FPT - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - max 380 cộng hưởng max 2 option

Trang chủ: http://mu-fpt.org/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mufptseason6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: QUYỀN NĂNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 06/09/2022 (13h) - Open Beta: 08/09/2022 (13h)