Mu Mới ra, Mu free 2023  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop
Mu Mới ra, Mu free 2023  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop

Trang chủ: http://mu-free.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mufree2023

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bảo Kê

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 12/10/2023 (13h) - Open Beta: 13/10/2023 (13h)