Mu Mới ra, MU FREE 2024 - Season 6 Exp 9999x - Drop 10% - MU MIỄN PHÍ
Mu Mới ra, MU FREE 2024 - Season 6 Exp 9999x - Drop 10% - MU MIỄN PHÍ

Trang chủ: https://mu-free2024.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555384690717

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CUSTOM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 10%

Alpha Test: 30/05/2024 (11h) - Open Beta: 30/05/2024 (11h)