Mu Mới ra, mu gamethu - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - miễn phí 100%, không webshop

Trang chủ: http://gamethuss6.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mu-gamethuss6vn-102491999095022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ATLANTIC

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 05/04/2022 (13h) - Open Beta: 07/04/2022 (13h)