Mu Mới ra, MU Giai Nhân - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Tặng 65k Point| Vào Là Chiến
Mu Mới ra, MU Giai Nhân - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Tặng 65k Point| Vào Là Chiến

Trang chủ: https://mugiainhan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugiainhan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bạch Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 30%

Alpha Test: 18/12/2022 (13h) - Open Beta: 19/12/2022 (13h)