Mu Mới ra, Mu Giai Nhân - Season 6 Exp 999x - Drop 20% - Cày Boss Full Đồ | Free 52k Point
Mu Mới ra, Mu Giai Nhân - Season 6 Exp 999x - Drop 20% - Cày Boss Full Đồ | Free 52k Point

Trang chủ: https://mugiainhan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugiainhan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 20%

Alpha Test: 11/01/2023 (13h) - Open Beta: 12/01/2023 (13h)