Mu Mới ra, Mu Giải Trí - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Miễn phí 99% Cày là có
Mu Mới ra, Mu Giải Trí - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Miễn phí 99% Cày là có

Trang chủ: http://mu-giaitri.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugiaitri9

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Cá Mập

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 20/09/2023 (20h) - Open Beta: 22/09/2023 (20h)