Mu Mới ra, MU GIẢI TRÍ - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ 99%,CHĂM CÀY LÀ CÓ TẤT CẢ
Mu Mới ra, MU GIẢI TRÍ - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ 99%,CHĂM CÀY LÀ CÓ TẤT CẢ

Trang chủ: http://mu-giaitri.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugiaitris6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: GIAITRI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 11/08/2023 (10h) - Open Beta: 12/08/2023 (19h)