Mu Mới ra, MU GIẢI TRÍ  - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ , CHĂM CÀY LÀ CÓ

Trang chủ: https://chienthan.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/chienthanss6.15/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: GIẢI TRÍ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 24/02/2024 (13h) - Open Beta: 25/02/2024 (19h)