Mu Mới ra, MU GIẢI TRÍ - Season 6 Exp 999x - Drop 90% - Miễn Phí 99%- Tiêu chí có làm có ăn

Trang chủ: http://mu-giaitri.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugiaitris6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kim Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 90%

Alpha Test: 22/07/2023 (10h) - Open Beta: 23/07/2023 (13h)