Mu Mới ra, Mu Hà Nam - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Cầy Là Có Tất Cả
Mu Mới ra, Mu Hà Nam - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Cầy Là Có Tất Cả

Trang chủ: http://muhanam.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/AdminFantasyXI

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 20/10/2021 (14h) - Open Beta: 23/10/2021 (14h)