Mu Mới ra, Mu Hà Nội 2003 - Season 6 Exp 200x - Drop 5% - game cày cuốc nguyên thủy
Mu Mới ra, Mu Hà Nội 2003 - Season 6 Exp 200x - Drop 5% - game cày cuốc nguyên thủy

Trang chủ: http://muhanoixua2003.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089277282626

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Ánh Sáng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 5%

Alpha Test: 26/01/2023 (13h) - Open Beta: 29/01/2023 (13h)